Symmetry

Symmetry

Dwudziestosześcioletni Łukasz, niesłusznie posądzony o napad na starszą kobietę, trafia do aresztu śledczego. Adwokat wynajęty przez matkę bezskutecznie próbuje go stamtąd wydostać. Pod wpływem dramatycznych wydarzeń w celi przejściowej Łukasz za wszelką cenę chce znaleźć się wśród grypsującej części więźniów. Świat gitów wymaga jednak przestrzegania panujących tu twardych zasad. Reżyser uzyskał zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na realizację zdjęć w więzieniu na Białołęce.

  • Rating:
    4.00 out of 5
  • Length:99 minutes
  • Release:2003
  • Language:Polish
  • Reference:Imdb
  • Keywords:murder,   prison,   killing,  

Dwudziestosześcioletni Łukasz, niesłusznie posądzony o napad na starszą kobietę, trafia do aresztu śledczego. Adwokat wynajęty przez matkę bezskutecznie próbuje go stamtąd wydostać. Pod wpływem dramatycznych wydarzeń w celi przejściowej Łukasz za wszelką cenę chce znaleźć się wśród grypsującej części więźniów. Świat gitów wymaga jednak przestrzegania panujących tu twardych zasad. Reżyser uzyskał zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na realizację zdjęć w więzieniu na Białołęce. . You can read more in Google, Youtube, Wiki

LinksNameQualitySeedersLeechers

Symmetry torrent reviews

Robert C (it) wrote: A Yugoslavian-American film from 1971, it's really a product of its time: a documentary on the controversial, sex-positive psychologist Wilhelm Reich, it seeks to marry communism with free love by way of a surreal montage. It's a pretty frustrating exercise, at times boring, at times thought-provoking. I'm tempted to say that it's dated, except that some of the things it has to say about sex are still ahead of its time.

Christopher B (us) wrote: Fairly slow beginning for a thriller, the last 40 minutes are quite good. Good subtitles, acting, & editing.

Aj V (es) wrote: This is a cool thriller, Davis plays twins, and the rest of the cast is good too. I really liked this movie, it's thrilling.